Crkva Našašća sv. Križa

Orahovačka župa spominje se u ranom srednjem vijeku, 1334. godine. Do sredine 18. stoljeća u Orahovici je postojala crkva posvećena Našašću svetog Križa. U izvještaju podnesenom biskupu 1730. godine kaže se da je crkva u Orahovici sagrađena od drveta. Crkva ima zvonik koji je jednim dijelom također od drveta, i jedno posvećeno zvono. U crkvi su bila dva oltara sa slikama na koži. Sljedeće izvješće, poslije obilaska župe, bilježi kako drvena crkva nije u dobrom stanju. Crkva je derutna. Načeo ju je zub vremena. Svake godine postajala je sve trošnija, a bila je i premalena za sve veći broj vjernika. U to vrijeme orahovačka župa brojila je preko 2.100 vjernika. To je ubrzalo odluku Zagrebačke biskupije da se u župi Orahovica izvrši temeljita kanonska vizitacija, obilazak i pregled župe. Ustanovljena je potreba gradnje nove crkve.

Gradnja crkve započela je sredinom 1756. godine. Do 12.prosnca 1757. godine nova crkva bila je dobro sagrađena i bez većih zamjerki. Kao građevni materijal za gradnju crkve dopreman je kamen s ruševnog dvora, naročito kapele Svete Katarine. Crkva je građena u baroknom stilu, ali su još uvijek nedostajali neki jače naglašeni elementi baroknog graditeljstva. Novoizgrađena crkva imala je tri oltara, središnji Našašća svetog Križa i dva pobočna, Svete Katarine i Svetog Ivana Krstitelja. Crkveno posuđe bilo je od slitine srebra i zlata. Na još uvijek drvenom tornju, bila su tri zvona.

Dogradnja i proširenje župne crkve počelo je 1793. godine, a dovršeno je 1798. godine. Najveći i najteži građevinski zahvat bila je gradnja crkvenog zvonika iznad ulaznih vrata u crkvu. Uz crkvu je dograđena sakristija u koju se ulazi na sporedna vrata. Crkveni su zidovi oslikani. Sedam prozora osvjetljava danjim svjetlom unutrašnjost crkve. Osim glavnog oltara Našašća svetog Križa, tu su oltari Svete Katarine, Svetog Ivana Krstitelja i Blažene Djevice Marije. U crkvi su dvije kamene škropionice s posvećenom vodom i krstionica. Crkva je posvećena 1800. godine. Kanonskom vizitacijom iz 1812. godine stoji da je u crkvi podignut zidani kor s orguljama bez orguljaša. Tijekom minulih godina vanjski dio crkve održava se popravcima, krečenjem i prekrivanjem. Određene preinake vršene su u unutrašnjosti crkve.

Svete mise nedjeljom se održavaju u 9:00 i u 11:00 sati