Geološki zid

Geološki zid dio je većeg projekta koji uključuje poučnu geološku stazu gdje će zainteresirani osim mnogih raznolikih izdanaka stijena moći vidjeti različite strukturne geološke oblike koji se nigdje bolje ne vide nego u kamenolomu.

Radlovac d.d. jedan je od najstarijih proizvođača tehničkog kamena i općenito jedna od najstarijih tvrtki u Republici Hrvatskoj, koja se više od stotinu godina bavi istom djelatnošću; proizvodnjom tehničkog kamena za visoko i niskogradnju te petrurgiju, na istom mjestu već u šestoj državi.

Osim dugogodišnje tradicije, poznat je po kvaliteti proizvoda od dijabaza (eruptivna stijena ) i dolomita (sedimentna stijena ) koja se kontinuirano prati više od pedeset godina, za što posjeduje certifikate odgovarajućih državnih ustanova. Dugogodišnji je ekskluzivni dobavljač kamena za proizvodnju kamene vune tvrtkama Knauf i Rockwool.

Jedan od priloga takvom odnosu prema poslovanju i brizi za lokalnu zajednicu je izrada geološkog zida na lokalitetu Hercegovac. Malo je poznato da su područje planina Krndije i Papuka izuzetno bogati raznolikim stijenama i geološkim strukturama. Radlovac je na temelju dostupnih uzoraka i idejnom projektu D. Jamičića sagradio geološki zid koji svojim sadržajem predstavlja zbirku najvažnijih stijena šire okolice Radlovca i Orahovice. Značajni sadržaj zida posvećen je stjenskoj masi koje eksploatira poduzeće, s lokaliteta na području potoka Radlovac. Dio je i s lokaliteta Pištanske rijeke, Kaptolačkog i Hercegovačkog potoka , te kamenoloma Vetovo iz kojega su dovezeni komadi stijena uglavnom amfilolita. Zbog samih karakteristika zida, njegove visine i dužine (cca 8 x 50m), za potrebe njegove izgradnje prikupljene su uglavnom čvrste stijene(cca 3000 m3). U zidu su prisutni samo glavni varijeteti stijena, starijeg i mlađeg paleozoika, donjeg i srednjeg trijasa, te dijela tercijara (badena ) do kojih se moglo doći lokalnim prometnicama i kamionima. U centralnom je dijelu zida stiliziranom oznakom prikazana lokacija stijena u kojima je nađena flora srednje karbonske starosti. Uza zid je postavljen i veliki pano s detaljnom geološkom kartom šire okolice Orahovice i potoka Radlovac, te pripadajućim geološkim stupom.