Kurija Hercegovac

Nekad ladanjska plemićka oaza, danas u šikari ispod utvrde Ružica.

Od dvoraca u Orahovici treba svakako spomenuti i plemićku kuriju Hercegovac. Plemićka kurija služila je vlasnicima Ružice grada kao udobno ladanjsko prebivalište. Smještena je neposredno ispod utvrde Ružica, na svega 600 metara udaljenosti. U povijesnim izvorima ruševine plemićke kurije spominju se u postosmanlijskom službenom popisu iz 1702. godine. Povjesničari tvrde kako je nastala davno prije, na prijelazu iz kasne gotike u renesansu. Danas su još vidljivi ostaci ove kurije na ulazu u kamenolom Radlovac, a oni definitivno predstavljaju rijedak primjer arheoloških ostataka u Slavoniji i Baranji, samostojeće profane građevine iz doba kasne gotike.