Planina Krndija

Krndija, planina u Slavoniji; najviši vrh Kapovac; 792 m. Pruža se u smjeru sjeverozapad–jugoistok u duljini oko 30 km. Dio je planinskog okvira Požeške kotline. Sjeverozapadno od Krndije nalazi se Papuk, a južno Dilj. Građena je od prekambrijskih i paleozojskih kristaličnih stijena, eruptiva te trijaskih, oligocenskih i kvartarnih sedimenata (vapnenac, lapor); Tisina špilja (otkrivena 2002). Zap. dijelovi planine dio su parka prirode Papuk i pretežito pod bukovom i hrastovom šumom, a u prigorjima se nalaze voćnjaci i vinogradi.