Planina Papuk

Iako su glavna obilježja istočnog dijela Hrvatske – Slavonije – nizinske, plodne ravnice. Nekada su te ravnice zapravo bile dno Panonskog mora iznad kojeg su se ponosno izdizale planine na gotovo tisuću metara nadmorske visine. Jedna od tih planina je i Papuk – najljepša planina u Slavoniji.

Papuk je planina u istočnoj Hrvatskoj, na sjevernoj i sjeverozapadnoj granici Požeške kotline.

Najviši joj je istoimeni vrh na 953 m.

Papuk se odlikuje velikim šumskim bogatstvom, u kojem prevladavaju bukva i hrast, pored toga javor, klen i jasen. Na prisojnim stranama ima breze, borovice i pitomog kestena. Ogoljelih stijena ima samo u nižim dijelovima i potočnim koritima. Za slavonsko su gorje neobične Sokoline stijene (564 m) nedaleko od Gornjih Vrhovaca koje su mjestimično gole, glatke i gotovo okomite.

Papuk sa svojim razvedenim grebenima i uvalama, s bujnom vegetacijom, karakterističnom florom i faunom, uz obilje izvorske vode i gustu mrežu putova, predstavlja vrlo prikladno područje za razvitak planinskog turizma.