Poučna staza „Ružica grad“

Staza prolazi, od Jezera kroz bukovu šumu do Ružice grada, i duga je 800 metara s uređenim stepenicama na strmijim dijelovima staze te uređenim izvorom podno zidina Ružice grada. Na stazi su postavljene 23 edukativne table sa sadržajima koji objašnjavaju biološku raznolikost šume, geološke karakteristike te vrijednu kulturno-povijesnu baštinu.