Željeznički stupovi u planini – ostaci Gutmanove željeznice

U našoj skoro zaboravljenoj povijesti veliku ulogu je imala Gutmanova željeznica, tj. Slavonsko-podravska željeznica (SPŽ). To je bila mreža pruga širine 1000 mm, a dugačka 165 km. Protezala se od Osijeka preko Valpova, Belišća, Donjeg Miholjca do Orahovice, a drugim krakom do Slatinskog Drenovca i Voćina pa skoro do pod sam vrh Papuka gdje su bila brojna šumska radilišta. Pruga je bila prvenstveno namijenjena za prijevoz drveta od slavonskih brda do Belišća na Dravi gdje je bila tvornica za preradu, ali prevozila je i drugi teret kao što su ribe sa ribnjaka u posebnim kontejnerima i putnike.

I danas se mogu vidjeti kameni stupovi, između Gornje Pištane i Kokočaka koji su nekada bili dio mosta po kojem je išla Gutmanova pruga.