Grad Orahovica nalazi se u jugoistočnom dijelu Virovitičko – podravske županije. Sa sjeverne i zapadne strane graniči sa općinama Zdenci i Čačinci, sa istočne sa Osječko – baranjskom županijom i sa južne strane s Požeško – slavonskom županijom. Područje grada Orahovice svojim prometno – zemljopisnim položajem predstavlja sastavni dio spoja istočnog i zapadnog dijela Hrvatske te relativno neiskorištenu poveznicu sjevernog i južnog dijela panonskog prostora Hrvatske, tj. Podravske magistrale i autoceste A3 (preko Pleternice na čvor Lužani).

Grad Orahovica jedan je od manjih gradova u Virovitičko – podravskoj županiji, sa površinom od 123,63 km2 , što predstavlja 6,12% površine Županije. Broj stanovnika, prema popisu iz 2001. godine je 5.792, a gustoća naseljenosti je 47 stanovnika po km2. Svojim prirodnim vrijednostima, reljefom, geološkim sastavom tla, klimatskim i hidrološkim karakteristikama, vegetacijskim pokrovom i faunom Orahovica imam izuzetno značenje u Virovitičko – podravskoj županiji.

Reljef prostora grada Orahovice podijeljen je u dva osnovna tipa: sjeverni dio je nizina, a južni dio čine obronci lanca Papuka. Lanac Papuk nije kompaktan i jedinstven, već je razveden poprečnim udolinama duž vodotoka. Nizinski dio je područje vrlo male reljefne energije. To je cjelovit prostor koji zbog pretežno lesnog pokrova, kao i ocjeditosti, predstavlja agrarno najvredniji dio. Stepeničast karakter reljefa i podijeljenost u pravcu istok – zapad prati i osnovna hidrografska mreža, što je utjecalo i na razmještaj naselja.

Danas se grad Orahovica sastoji se od 13 naselja , to su: Bijeljevina Orahovička, Crkvari, Dolci, Donja Pištana, Duzluk, Gornja Pištana, Karlovac Feričanački, Kokočak, Magadinovac, Nova Jošava, Orahovica, Stara Jošava i Šumeđe. Gradonačelnik Orahovice je Saša Rister.

Turistički najzanimljivija lokacija svakako je « Ružica grad », srednjovjekovna ruševina koja se nalazi oko 5 km jugoistočno od grada, na nadmorskoj visini od 378 m. Zauzima površinu od 8000 četvornih metara i najveća je takva razvalina u ovom dijelu Hrvatske. To je spomenik nulte kategorije sa sakralnom, urbanom i fortifikacijskom vrijednošću.

Podno Ružice – grada smjestilo se umjetno jezero kod mjesta Duzluk, koje predstavlja jedno od turističkih bisera ovog dijela Slavonije. Udaljeno je oko 1500 m od centra grada, zauzima površinu od 1ha, a okruženo je pitomom listopadnom šumom. Izgrađeno je 1961. godine gradnjom umjetnog nasipa a opskrbljuje se vlastitim izvorom pitke, planinske vode.

U planinskom prostoru Krndije, 8 km zapadno od Orahovice nalazi se i poznati pravoslavni manastir Sv. Nikole. Samostan je sagrađen 1594. godine na temeljima samostana pustinjačkog reda Sv. Augustina. Kulturna važnost samostana je u očuvanim freskama koje su nastavak poznate moravske škole slikanja.

Središnja kulturno – turistička manifestacija grada i općine je svakako « Orahovačko proljeće ». To je kulturno – turistički događaj koji se obilježava već više od 30 godina, uvijek početkom lipnja, s ciljem promoviranja Orahovice u kulturnu i turističku atrakciju ovog dijela Slavonije. Manifestacija traje tjedan dana tijekom kojeg se održavaju smotre KUD – ova, tamburaških i folklornih skupina iz cijele Hrvatske i Svijeta. Kulturni događaju su nadopunjeni raznim zabavnim temama i sportskim događajima.